Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 6

Unique Piece

Snow Peperomia

Snow Peperomia

Κανονική τιμή €100,00 EUR
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης €100,00 EUR
Έκπτωση Sold
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

PLANT:

 • Peperomia nivalis is a species of perennial plant belonging to the Piperaceae family, native to Ecuador. It is commonly known as Snow Peperomia or Frost Peperomia. This charming species is characterized by its compact growth habit and attractive foliage. The leaves are succulent, rounded, and often variegated with shades of green and cream, resembling tiny snowflakes. Peperomia nivalis is prized for its ornamental value and is popular among houseplant enthusiasts for its ease of care.
 • Water Needs: Moderate; water when the top inch of soil feels dry, then allow the soil to partially dry out between waterings. Avoid overwatering to prevent root rot.
 • Light Requirement: Prefers bright, indirect sunlight to partial shade. Protect from intense, direct sunlight, particularly in hot climates.
 • Maintenance: Low; minimal pruning required. Remove dead or yellowing leaves as needed to maintain plant health and aesthetics. Propagate through stem or leaf cuttings.
 • Common Names: Peperomia nivalis, Snow Peperomia, Frost Peperomia.
 • Family: Piperaceae.
 • Origin: Native to Ecuador.
 • Cold Tolerance: Not frost-resistant; protect from freezing temperatures.
 • Heat Tolerance: Tolerates heat well but prefers cooler temperatures; avoid exposing it to extreme heat.

CERAMIC:

 • Size:  13cm Height x  9cm Width.
 • Neraw's Koffini Collection translates the iconic Greek straw basket into captivating ceramics. Each piece celebrates tradition with form and weave, crafted for a touch of Aegean charm.
 • Fired up to 1200°C
 • Glazed in the interior, to keep the roots safe and secure.
  Προβολή όλων των λεπτομερειών