Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 4

Unique Piece

Alpine Rock Garden

Alpine Rock Garden

Κανονική τιμή €110,00 EUR
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης €110,00 EUR
Έκπτωση Sold
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

PLANT:

 • Sedum sarmentosum is a low-growing perennial succulent native to East Asia, particularly China and Korea. Commonly known as Goldmoss Stonecrop or Stringy Stonecrop, it is appreciated for its trailing growth habit and bright yellow-green foliage. This sedum species is often used as ground cover in rock gardens, borders, and containers due to its rapid spread and drought tolerance.
 • Water Needs: Low; drought-tolerant once established. Water sparingly, allowing the soil to dry out between waterings. Avoid overwatering, as it can lead to root rot.
 • Light Requirement: Prefers full sun to partial shade. Can tolerate some shade but may become leggy in low-light conditions.
 • Maintenance: Low; minimal pruning required. Trim back stems to control spread and promote bushier growth if desired. Propagate through stem or leaf cuttings.
 • Common Names: Sedum sarmentosum, Goldmoss Stonecrop, Stringy Stonecrop.
 • Family: Crassulaceae.
 • Origin: Native to East Asia, including China and Korea.
 • Cold Tolerance: Moderately frost-tolerant; protect from prolonged exposure to freezing temperatures.
 • Heat Tolerance: Tolerates heat well and thrives in warm to hot conditions.

CERAMIC:

 • Size:  12cm Height x  22cm Width.
 • Neraw's White Corals Collection invites you on a captivating journey beneath the Aegean waves. Imagine sunlight filtering through crystal-clear waters, illuminating a dazzling display of white corals clinging to sun-drenched rocks. This collection captures the essence of the Greek seabed in a breathtaking array of handcrafted ceramic pieces.
 • Fired up to 1200°C
 • Glazed in the interior, to keep the roots safe and secure.
  Προβολή όλων των λεπτομερειών